Ürünler / Sakatlanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Sakatlanmalı Trafik Kazası Tazminatı

Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü hataları olmak üzere , araçtan ve yoldan kaynaklanan etmenler neden olmaktadır.

Trafik kazaları çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlana bileceği gibi bazı durumlarda da ölümle sonuçlanabilir. Sakatlanma durumunda kişinin kendisi; ölüm halinde ise ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin zararının giderilmesi için tazminat davası açılması gerekmektedir.

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişinin 2 türlü maddi tazminat hakkı söz konusu olmaktadır.

 

Geçici İş Göremezlik ( çalışılamayan süre);

ERG hasar danışmanlık olarak trafik kazası geçiren kişinin bir organını kaybetmesi veya işlevinde azalma olması nedeniyle oluşan sakatlıktır. Kişinin sakatlık oranına göre oluşan iş ve güç kaybına göre zararını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Trafik kazası sonucunda sakatlanan kişinin sakatlık oranı, kusur, yaş ve gelir durumuna göre yapılacak aktüer hesaba göre alacağı tazminata daimi maluliyet ( sakatlık tazminatı ) denir.

Borçlar Kanunu 54.maddesine göre “Bedensel zarara uğrayan kimse büsbütün veya kısmen çalışamamasından ve ilerde ekonomik yönden uğrayacağı yoksunluktan kaynaklanan zarar ve ziyanını isteyebilir”

Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı bulunmaktadır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ( Trafik Sigortası)

Sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin Karayolları Trafik Kanunu ( KTK) 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Motorlu bir aracın karayollarında işletilmesi sırasında, bir kimsenin zarara uğramasına neden olunması durumunda, o aracı işletenin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli sınırlar içinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, ya da kısa adıyla Trafik Sigortası denilmektedir.

Trafik Sigortası üçüncü kişilerin oluşan zararını karşıladığı için ruhsat sahibinin trafik kazası nedeniyle sakatlığı oluşması halinde talepte bulunma hakkı yoktur.

Trafik kazası nedeniyle vücut bütünlüğü zarara uğrayan kişilerin oluşan bu zararı trafik sigortasından karşılanmaktadır.

Trafik sigortası oluşan zararı araç sürücüsünün “kusuru” oranında karşılamaktadır.

Aracın trafik sigortasının olmaması veya kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilmemesi halinde tazminat Güvence Hesabından tahsil edilmektedir.

Zamanaşımı :

Trafik kazalarından doğan maddi tazminat talepleri kaza tarihinden itibaren iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Buna göre zamanaşımı süresi;

Yaralanmalı trafik kazasında 8 yıl,

Hem ölü hem yaralı varsa 15 yıl olarak uygulanacaktır.

Daha fazla bilgi almak için lütfen 0542 846 79 79 - 0 (850) 303 56 19  nolu numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz.